Fake HDR Starter - Rodnei Reis
Sharpen EQ-HP v2 - Rodnei Reis
HDR Landscape Sunny Blue Sky for Nikon v2 - Rodnei Reis
HDR Landscape Sunny Blue Sky - Nikkon - Rodnei Reis
Pastel Low Contrast v.3 - Rodnei Reis
Pastel Low Contrast v2 - Rodnei Reis
Fashion Magazine CB v4 - Rodnei Reis
NR (strong) for blue sky with clouds - Rodnei Reis
NR & Sharpen for ISO640 - Rodnei Reis